Thẻ bảo hiểm y tế có mã hết hạn có cần cấp lại không?

Lên top