Thầy Văn Như Cương và triết lý “đáng sống”

Thầy Văn Như Cương phát biểu trong buổi lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015 của Trường Lương Thế Vinh. Ảnh: Website của trường
Thầy Văn Như Cương phát biểu trong buổi lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015 của Trường Lương Thế Vinh. Ảnh: Website của trường
Thầy Văn Như Cương phát biểu trong buổi lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015 của Trường Lương Thế Vinh. Ảnh: Website của trường
Lên top