Thầy giáo Đà Nẵng viết tâm thư gửi học trò lớp 12: “Còn chồi nảy cây”

Việc Bộ Giáo dục - Đào tạo dời kì thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng khiến nhiều học sinh lo lắng. Ảnh: Thuỳ Trang
Việc Bộ Giáo dục - Đào tạo dời kì thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng khiến nhiều học sinh lo lắng. Ảnh: Thuỳ Trang
Việc Bộ Giáo dục - Đào tạo dời kì thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng khiến nhiều học sinh lo lắng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top