Thay đổi tư duy sản xuất lúa, kỳ vọng đổi đời nông dân

Mô hình sản xuất lúa thơm của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, Sóc Trăng. Ảnh Nhật Hồ
Mô hình sản xuất lúa thơm của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, Sóc Trăng. Ảnh Nhật Hồ
Mô hình sản xuất lúa thơm của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, Sóc Trăng. Ảnh Nhật Hồ
Lên top