Thay đổi mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021

Từ năm 2021, có thay đổi về mức hưởng BHYT trái tuyến. Ảnh: LDO
Từ năm 2021, có thay đổi về mức hưởng BHYT trái tuyến. Ảnh: LDO
Từ năm 2021, có thay đổi về mức hưởng BHYT trái tuyến. Ảnh: LDO
Lên top