Thật xấu hổ, người Tây dạy người Việt ý thức tham gia giao thông