"Thắt cổ chai" ở Quốc lộ 50

Quốc lộ 50 kết nối 3 địa phương nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam là TP.HCM, Long An và Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Quốc lộ 50 kết nối 3 địa phương nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam là TP.HCM, Long An và Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Quốc lộ 50 kết nối 3 địa phương nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam là TP.HCM, Long An và Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top