Thắp sáng hy vọng và niềm tin chiến thắng COVID-19

Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị
đủ năng lực thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Ảnh: Bội Nhiên.
Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đủ năng lực thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Ảnh: Bội Nhiên.
Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đủ năng lực thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Ảnh: Bội Nhiên.
Lên top