Thao túng cổ phiếu, nội gián và những “đội lái”, “cá mập”…

Hành vi thao túng giá cổ phiếu có thể bị xử phạt nặng về tiền và thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Hành vi thao túng giá cổ phiếu có thể bị xử phạt nặng về tiền và thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Hành vi thao túng giá cổ phiếu có thể bị xử phạt nặng về tiền và thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top