Tháo dỡ xong trạm thu phí Cầu Rác

Trạm thu phí Cầu Rác đã hoàn tất tháo dỡ và hoàn trả lại mặt đường. Ảnh: Trần Tuấn.
Trạm thu phí Cầu Rác đã hoàn tất tháo dỡ và hoàn trả lại mặt đường. Ảnh: Trần Tuấn.
Trạm thu phí Cầu Rác đã hoàn tất tháo dỡ và hoàn trả lại mặt đường. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top