Tháo dỡ nhà dân, UBND xã Vĩnh Quỳnh không ban hành quyết định cưỡng chế?

Xã Vĩnh Quỳnh san lấp rác thải xây dựng xuống sông Tô Lịch là để bù vênh?
Xã Vĩnh Quỳnh san lấp rác thải xây dựng xuống sông Tô Lịch là để bù vênh?
Xã Vĩnh Quỳnh san lấp rác thải xây dựng xuống sông Tô Lịch là để bù vênh?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM