Tháo dỡ, di dời “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh

Tháo dỡ, di dời “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Tháo dỡ, di dời “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Tháo dỡ, di dời “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Lên top