Tháo “chông” trên đường Vành đai 3 trên cao để đảm bảo an toàn giao thông

Đinh sắt nhô lên khỏi mặt đường từ 3 đến 5 cm. Ảnh TP.
Đinh sắt nhô lên khỏi mặt đường từ 3 đến 5 cm. Ảnh TP.
Đinh sắt nhô lên khỏi mặt đường từ 3 đến 5 cm. Ảnh TP.
Lên top