Thanh Xuân, Hà Nội: Vỉa hè trở thành nơi... buôn bán