Thanh Trì: Phó Trưởng Công an xã bị tố dùng búa đinh đánh dân

Bà Khanh chỉ lại phần đất được cho là gia đình ông Dục lấn sang để xây dựng. Ảnh: TV
Bà Khanh chỉ lại phần đất được cho là gia đình ông Dục lấn sang để xây dựng. Ảnh: TV
Bà Khanh chỉ lại phần đất được cho là gia đình ông Dục lấn sang để xây dựng. Ảnh: TV