Thanh Trì, Hà Nội: Dân chiếm đất công, chính quyền bất lực?

Đất công bị lấn chiếm bán hàng. Ảnh: CN
Đất công bị lấn chiếm bán hàng. Ảnh: CN
Đất công bị lấn chiếm bán hàng. Ảnh: CN
Lên top