Thanh Trì: Dân bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm môi trường

Nhân viên của Công ty dùng vòi lớn xịt nước chảy vào hệ thống xử lý nước.  Ảnh: PV
Nhân viên của Công ty dùng vòi lớn xịt nước chảy vào hệ thống xử lý nước. Ảnh: PV
Nhân viên của Công ty dùng vòi lớn xịt nước chảy vào hệ thống xử lý nước. Ảnh: PV