Thanh tra: Nhiều vi phạm trong quản lý đất công tại TP.Cà Mau

Nhiều hộ dân lấn chiếm đất công tại Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều hộ dân lấn chiếm đất công tại Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều hộ dân lấn chiếm đất công tại Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top