Thành phố “bỗng dưng” thu gấp đôi tiền sử dụng đất của dân

Mảnh đất ông Trương Đình Hóa mua của UBND phường Cửa Nam, đã nộp tiền từ năm 1994. Ảnh: QĐ
Mảnh đất ông Trương Đình Hóa mua của UBND phường Cửa Nam, đã nộp tiền từ năm 1994. Ảnh: QĐ
Mảnh đất ông Trương Đình Hóa mua của UBND phường Cửa Nam, đã nộp tiền từ năm 1994. Ảnh: QĐ
Lên top