Thành hội Phật giáo vào cuộc vụ sư chùa Trung Hành vẩy hương vào phật tử

Thành hội Phật giáo Hải Phòng vào cuộc vụ trụ trì chùa Trung Hành bị tố vẩy hương vào người Phật tử, không cho phật tử mặc áo dài vào chùa. Ảnh: MD
Thành hội Phật giáo Hải Phòng vào cuộc vụ trụ trì chùa Trung Hành bị tố vẩy hương vào người Phật tử, không cho phật tử mặc áo dài vào chùa. Ảnh: MD
Thành hội Phật giáo Hải Phòng vào cuộc vụ trụ trì chùa Trung Hành bị tố vẩy hương vào người Phật tử, không cho phật tử mặc áo dài vào chùa. Ảnh: MD
Lên top