Thanh Hóa: "Sửa sai" nghĩa vụ tài chính với 9 dự án “đất vàng”

Một trong 9 dự án "đất vàng" ở TP. Thanh Hoá phải nộp thêm tiền sử dụng đất. Ảnh: X.H
Một trong 9 dự án "đất vàng" ở TP. Thanh Hoá phải nộp thêm tiền sử dụng đất. Ảnh: X.H
Một trong 9 dự án "đất vàng" ở TP. Thanh Hoá phải nộp thêm tiền sử dụng đất. Ảnh: X.H
Lên top