Thanh Hóa: Dân mất kế sinh nhai vì bị thu trắng đất khoán?

Ông Phạm Văn Bằng (bên phải) cũng như hàng chục hộ công nhân lâm trường khác, không được một đồng tiền hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất nào. Ảnh: H.T
Ông Phạm Văn Bằng (bên phải) cũng như hàng chục hộ công nhân lâm trường khác, không được một đồng tiền hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất nào. Ảnh: H.T
Ông Phạm Văn Bằng (bên phải) cũng như hàng chục hộ công nhân lâm trường khác, không được một đồng tiền hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất nào. Ảnh: H.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM