Thanh Hoá: Cầu phao được nối lại sau phản ánh của Báo Lao Động

Cầu phao Châu Trướng nối 2 bờ sông Cầu Chày đã thông trở lại. Ảnh: Lê Đồng
Cầu phao Châu Trướng nối 2 bờ sông Cầu Chày đã thông trở lại. Ảnh: Lê Đồng
Cầu phao Châu Trướng nối 2 bờ sông Cầu Chày đã thông trở lại. Ảnh: Lê Đồng
Lên top