Thanh Hoá: Cần xem lại việc thu hồi rừng của dân giao cho doanh nghiệp

Khu rừng trồng người dân chăm sóc hơn 12 năm đã được cấp phép cho DN khai thác đá. Ảnh: X.H
Khu rừng trồng người dân chăm sóc hơn 12 năm đã được cấp phép cho DN khai thác đá. Ảnh: X.H
Khu rừng trồng người dân chăm sóc hơn 12 năm đã được cấp phép cho DN khai thác đá. Ảnh: X.H
Lên top