Thanh Hoá: “Bung” nhưng đừng có “toang”

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá (thứ hai, trái sang) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn. Ảnh: T.L
Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá (thứ hai, trái sang) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn. Ảnh: T.L
Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá (thứ hai, trái sang) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn. Ảnh: T.L
Lên top