“Thánh chửi” đánh đổi lương tâm với đồng lương từ app cho vay nặng lãi

Một "thánh chửi" đang chửi con nợ để đòi tiền cho app cho vay nặng lãi. Ảnh cắt từ clip.
Một "thánh chửi" đang chửi con nợ để đòi tiền cho app cho vay nặng lãi. Ảnh cắt từ clip.
Một "thánh chửi" đang chửi con nợ để đòi tiền cho app cho vay nặng lãi. Ảnh cắt từ clip.
Lên top