“Thánh bịa” và ảo tưởng về sự nổi tiếng

"Thánh bịa" làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
"Thánh bịa" làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
"Thánh bịa" làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top