Thang máy nhà tái định cư: Chất lượng thấp - trách nhiệm thuộc về ai?

Lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 38 người ra khỏi 2 thang máy mắc kẹt ở Đông Anh trong sự việc xảy ra cuối năm 2020.
Lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 38 người ra khỏi 2 thang máy mắc kẹt ở Đông Anh trong sự việc xảy ra cuối năm 2020.
Lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 38 người ra khỏi 2 thang máy mắc kẹt ở Đông Anh trong sự việc xảy ra cuối năm 2020.
Lên top