Thăng hạng giáo viên THPT hạng I: Vướng mắc, không phù hợp thực tế

Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top