Tháng 11 bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021

Từ tháng 11 sẽ bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021. Ảnh minh hoạ: Nhật Hồ
Từ tháng 11 sẽ bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021. Ảnh minh hoạ: Nhật Hồ
Từ tháng 11 sẽ bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021. Ảnh minh hoạ: Nhật Hồ
Lên top