“Thần y” Võ Hoàng Yên vỗ tai chữa điếc, bác sĩ nói gì?

Ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng các vi deo chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là "đóng phim". Ảnh: HĐ
Ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng các vi deo chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là "đóng phim". Ảnh: HĐ
Ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng các vi deo chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là "đóng phim". Ảnh: HĐ
Lên top