Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ tử tuất?

Tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh minh hoạ BHXH tỉnh Bạc Liêu cung cấp.
Tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh minh hoạ BHXH tỉnh Bạc Liêu cung cấp.
Tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh minh hoạ BHXH tỉnh Bạc Liêu cung cấp.
Lên top