Tham gia 21 năm, thủ tục nhận lương hưu ra sao?

Chi trả lương hưu tại nhà. Ảnh minh hoạ BHXH VN cung cấp.
Chi trả lương hưu tại nhà. Ảnh minh hoạ BHXH VN cung cấp.
Chi trả lương hưu tại nhà. Ảnh minh hoạ BHXH VN cung cấp.
Lên top