Thái Bình yêu cầu xử lý vụ xây dựng trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp

Theo báo cáo của xã Vũ Chính, TP.Thái Bình, qua kiểm tra phát hiện tại xứ đồng Gạo, thôn Vũ Trường có hơn 50 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên nền 11,8ha đất nông nghiệp. Ảnh: T.D
Theo báo cáo của xã Vũ Chính, TP.Thái Bình, qua kiểm tra phát hiện tại xứ đồng Gạo, thôn Vũ Trường có hơn 50 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên nền 11,8ha đất nông nghiệp. Ảnh: T.D
Theo báo cáo của xã Vũ Chính, TP.Thái Bình, qua kiểm tra phát hiện tại xứ đồng Gạo, thôn Vũ Trường có hơn 50 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên nền 11,8ha đất nông nghiệp. Ảnh: T.D
Lên top