Thái Bình: Khu du lịch Cồn Vành lên tiếng về sự cố cổng chào bị dịch sai

Khu du lịch Cồn Vành ở Tiền Hải, Thái Bình. Ảnh B.D
Khu du lịch Cồn Vành ở Tiền Hải, Thái Bình. Ảnh B.D
Khu du lịch Cồn Vành ở Tiền Hải, Thái Bình. Ảnh B.D
Lên top