Thái Bình: Hàng ngàn khối đất ngoài đê bị múc trộm đưa đi tiêu thụ

Hiện trường hàng ngàn khối đất ngoài hành lang bảo vệ đê Trà Lý đoạn qua thôn Nguyễn Du (xã Vũ Đông, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị đào trũng chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: T.D
Hiện trường hàng ngàn khối đất ngoài hành lang bảo vệ đê Trà Lý đoạn qua thôn Nguyễn Du (xã Vũ Đông, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị đào trũng chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: T.D
Hiện trường hàng ngàn khối đất ngoài hành lang bảo vệ đê Trà Lý đoạn qua thôn Nguyễn Du (xã Vũ Đông, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị đào trũng chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: T.D
Lên top