Thái Bình: Đình chỉ hoạt động xưởng tái chế nhựa không phép ô nhiễm

Sau khoảng 5 năm hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, đến nay cơ sở tái chế nhựa, sơ chế phế liệu tại xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, Thái Bình) đã bị đình chỉ. Ảnh: T.D
Sau khoảng 5 năm hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, đến nay cơ sở tái chế nhựa, sơ chế phế liệu tại xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, Thái Bình) đã bị đình chỉ. Ảnh: T.D
Sau khoảng 5 năm hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, đến nay cơ sở tái chế nhựa, sơ chế phế liệu tại xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, Thái Bình) đã bị đình chỉ. Ảnh: T.D
Lên top