Thái Bình: Để dân kêu nhiều, công ty chăn nuôi bị đề nghị thanh tra

Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) nhiều lần bị tố cáo xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trung Du.
Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) nhiều lần bị tố cáo xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trung Du.
Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) nhiều lần bị tố cáo xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trung Du.
Lên top