Thái Bình: Công ty nước sạch cải tạo công nghệ, dân 2 xã bị ảnh hưởng

Người dân thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) mang theo bình 20 lít ra nhà văn hóa thôn để lấy nước sạch tiếp tế. Ảnh: T.D
Người dân thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) mang theo bình 20 lít ra nhà văn hóa thôn để lấy nước sạch tiếp tế. Ảnh: T.D
Người dân thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) mang theo bình 20 lít ra nhà văn hóa thôn để lấy nước sạch tiếp tế. Ảnh: T.D
Lên top