Thái Bình: Công ty Bê tông Long Thạch bị đề nghị xử lý thế nào?

Công ty Bê tông Long Thạch bị Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đề nghị UBND tỉnh Thái Bình xử lý nghiêm. Ảnh: Trung Du
Công ty Bê tông Long Thạch bị Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đề nghị UBND tỉnh Thái Bình xử lý nghiêm. Ảnh: Trung Du
Công ty Bê tông Long Thạch bị Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đề nghị UBND tỉnh Thái Bình xử lý nghiêm. Ảnh: Trung Du
Lên top