Thách đấu - cách chống dịch COVID-19 rất độc đáo của những người “có võ”

Võ sư Nguyễn Văn Dũng (trái) tặng quà ủng hộ đồng bào khó khăn chống dịch COVID-19. Ảnh: Nghĩa Dũng Không Thủ
Võ sư Nguyễn Văn Dũng (trái) tặng quà ủng hộ đồng bào khó khăn chống dịch COVID-19. Ảnh: Nghĩa Dũng Không Thủ
Võ sư Nguyễn Văn Dũng (trái) tặng quà ủng hộ đồng bào khó khăn chống dịch COVID-19. Ảnh: Nghĩa Dũng Không Thủ
Lên top