Tết tha hương

Tết của người Việt ở Congo. Ảnh: Nguyễn Đăng Hưng
Tết của người Việt ở Congo. Ảnh: Nguyễn Đăng Hưng
Tết của người Việt ở Congo. Ảnh: Nguyễn Đăng Hưng