Tết ngày càng nhạt vì người dân ăn “tết dịch vụ”, “tết di động"

Ngày xưa Tết là dịp để cả gia đình quây quần, sum họp. Ảnh: Kênh 14
Ngày xưa Tết là dịp để cả gia đình quây quần, sum họp. Ảnh: Kênh 14
Ngày xưa Tết là dịp để cả gia đình quây quần, sum họp. Ảnh: Kênh 14