"Tết chỉ cần bình an là đủ”

Với người lao động Đà Nẵng, Tết chỉ cần bình an là đủ. Ảnh: HL
Với người lao động Đà Nẵng, Tết chỉ cần bình an là đủ. Ảnh: HL
Với người lao động Đà Nẵng, Tết chỉ cần bình an là đủ. Ảnh: HL
Lên top