Tập kết rác trong khu dân cư: Thành phố nhắc lần 2 yêu cầu quận báo cáo

Lên top