Tập kết rác trong khu dân cư, Cần Thơ mong người dân chia sẻ khó khăn

Lên top