Tập đoàn Hanaka chung tay phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Chủ tịch tập đoàn Hanaka Mẫn Ngọc Anh (thứ 3 từ trái qua) trao ủng hộ tại huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Chủ tịch tập đoàn Hanaka Mẫn Ngọc Anh (thứ 3 từ trái qua) trao ủng hộ tại huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Chủ tịch tập đoàn Hanaka Mẫn Ngọc Anh (thứ 3 từ trái qua) trao ủng hộ tại huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Lên top