Tăng thuế thuốc lá, nhưng phải tăng cường ngăn chặn thuốc lá lậu

Bắt giữ thuốc lá lậu ở Quảng Ninh. Ảnh: CSB.
Bắt giữ thuốc lá lậu ở Quảng Ninh. Ảnh: CSB.