Tăng giá trông giữ ôtô, xe máy từ 1.1.2018: Người dân thủ đô “méo mặt”

Các mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô đều tăng từ 1.1.2018.
Các mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô đều tăng từ 1.1.2018.
Các mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô đều tăng từ 1.1.2018.