“Tăng cho người lương hưu thấp, người có lương hưu cao thì thôi”

Lên top